วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ผลงานปรับปรุงทาสีโรงแรม

 
โครงการ โรงแรมพูลแมน คิงส์พาวเวอร์ กรุงเทพฯ
งานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารและยาแนวซิลิโคน
ทำงานปี 2557


โครงการ โรงแรมพูลแมน จี พัทยา
งานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร
ทำงานปี 2556


โครงการ โรงแรมทองธารา กรุงเทพฯ
งานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร